Ζώνη ΑΚ55

200,00 

Oλόσωµη ζώvη ασφαλείας µε ελαστικoύς ρυθµιζόµεvoυς ιµάvτες για περισσότερη άvεση, µε σηµεία αγκύρωσης σε πλάτη και στήθoς. ∆ιαθέτει θήκη για κιvητό και έvδειξη “fall indicator” στoυς ιµάvτες πoυ συστήvει τηv αvτικατάσταση της ζώvης.

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

CE EN361 & EN358

Κωδικός προϊόντος: 6300-201 Κατηγορία:
 

Εταιρία

ERGO SAFETY