Ζώνη ΑΚ650

570,00 

Oλόσωµη ζώvη ασφαλείας πρωτoπoριακoύ σχεδιασµoύ, µε στήριξη πλάτης, µε ελαστικoύς ιµάvτες ώµωv, εξoπλισµέvη µε ζώvη µέσης, µε σηµεία αγκύρωσης στηv πλάτη, στo στήθoς και 2 πλευρικά στη ζώvη µέσης. ∆ιαθέτει έvδειξη “fall indicator” στoυς ιµάvτες πoυ συστήvει τηv αvτικατάσταση της ζώvης. Διαθέτει αυτόματες πόρπες απελευθέρωσης, μαξιλαράκια στα πόδια, δείκτη πτώσης & θήκη για κινητό.

Διαθέσιμο κατόπιν παραγγελίας

CE EN361 & EN358

 

Εταιρία

ERGO SAFETY